Technologia kostkowa


W klasycznej metodzie wielokomponentowej wykorzystywane są najczęściej stoły obrotowe. Pierwsze wtryśnięte detale transportowane są do następnej stacji fazą obrotu wzdłuż podłużnej osi maszyny. Montaż takiego stołu obrotowego wymaga dodatkowo większych odległości między kolumnami, a tym samym zakup wtryskarki o większej sile zwarcia.Wtryskarka Ferromatik F270 CUBE wyposażona w technologię kostkową

Firma Ferromatik Milacron wspólnie z producentem form FOBOHA GmbH opracowała technologię obrotowo-piętrową. Dla obrotów o 180° w zależności od wagi formy uzyskuje się czas obrotu rzędu 1 do 1,6sek.


Przebieg procesu
Transfer detali wtryśniętych jako pierwsze odbywa się za pomocą obrotu środkowego bloku formy. Poprzez znormalizowanie jednostki obrotowej, jak w przypadku stołów obrotowych istnieje możliwość instalowania różnych form. Jednostka obrotu składa się z 2 części. Podczas gdy dolna część podparta jest na łożu maszyny, górna część pozycjonuje się bezpośrednio na kolumnach. Sam blok natomiast montowany zostaję mędzy nimi i podparty jest na łożu maszyny. Napęd jednostki obrotowej znajduje się z reguły w dolnej części i może być zasilany hydraulicznie lub w pełni elektrycznie.


Zalety
Technologia piętrowa oferuje zwiększenie wydajności formy poprzez podwojenie jej krotności , przy tej samej sile zwarcia, lub taką samą krotność formy przy o połowę zmniejszonej sile zwarcia.
Technologia kostkowa przy obrotach 90° daje możliwośc wykonywania dodatkowych operacji w porównaniu z konwencjonalną metodą stołu obrotowego. Do operacji takich można zaliczyć np. in-mould labeling, prace montażowe lub rdzenie hydrauliczne. A wszystko to podczas pełnego cyklu maszyny!

- redukcja kosztów o 25%
- znaczna redukcja czasu cyklu
- zmniejszone zużycie maszyny i formy

Przykłady zastosowania:
     
  ROPLAST Ryszard Filarski ul.Nakielska 156, 85-391 Bydgoszcz